Inici / Avís legal

Avís legal

L' Avís Legal i la Política de Privacitat de FRAMUN es van actualitzar el 21 de maig de 2018

1. Titularitat del domini WWW.FRAMUNRETOLS.COM

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa als usuaris que la titularitat d'aquest domini és del:
• Titular: FRAMUN
• Direcció: Ctra. de Vic km.2'6, Apdo. 11, 08243 MANRESA (Barcelona)
• Correu electrònic: framun@framun.com
• Contacte: Tel 93 873 51 42 - Fax 93 874 15 59
• CIF: A08843799
• Registrada en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 5433, Llibre 4736 de la secció 2a, Foli 53 i Full 60.644 inscripció 1ª.
Per Lloc Web, ens referim a tots els dominis que FRAMUN, SA té a internet ia la xarxa i a aquest efecte www.framunretols.com


L'accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d'usuari del lloc web (en endavant, "l'Usuari") implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions, atès que FRAMUN, SA (En endavant, FRAMUN) es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i de la presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.


Per tant, l'Usuari ha de llegir sempre el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que accedeixi al Lloc Web ja que aquests, i les condicions d'ús recollides en el present Avís Legal, poden patir modificacions. En qualsevol cas el fet d'utilitzar el Lloc Web i navegar per ell, suposarà sempre l'acceptació com a Usuari sense cap tipus de reserves de totes i cadascuna de les condicions generals d'accés i ús presents.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els Continguts existents a la web com poden ser, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, vídeos, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat de FRAMUN, que disposa, si escau, del dret d'ús i explotació, i en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent en cada moment, pel que no pot entendre cedit a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.


Per tant, d'acord amb la legislació en matèria de propietat intel·lectual i les disposicions vigents en cada moment, queda terminantment prohibida l'explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen al lloc web així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts del lloc web, si s'escau, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització expressa i per escrit de FRAMUN.


Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de FRAMUN, sense que pugui entendre que l'accés al Lloc Web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.


Per tant, el simple accés per part de l'Usuari al lloc web comporta el seu compromís a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de FRAMUN.

3. Hiperenllaços i / o Enllaços

Entre els continguts existents en el lloc web, podrien incloure enllaços amb altres webs gestionades per tercers, a fi de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació bescanviable a través d'Internet.


FRAMUN no es responsabilitza de l'existència d'enllaços entre els tercers i d'altres webs alienes a FRAMUN, i els enllaços que es poguessin facilitar a través del web tenen finalitats informatives per a l'Usuari d'aquesta, però en cap cas situarien a FRAMUN en una posició de garant i / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers per mitjà dels enllaços i, per tant, FRAMUN no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany.


Per tant, FRAMUN s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels serveis i / o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquest lloc web. S'adverteix a l'Usuari que, en el cas que consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a FRAMUN mitjançant correu electrònic.


Finalment, queda prohibida la introducció d'hiperenllaços amb fins publicitaris, comercials o d'associació a pàgines web alienes a FRAMUN que permetin l'accés al lloc web de FRAMUN sense consentiment i/o autorització expressa. En el cas de la seva autorització per part de FRAMUN s'establiran les condicions per introduir enllaços des de les pàgines al lloc web de FRAMUN.

4. Condicions d'ús del lloc web

4.1 General

L'Usuari reconeix i accepta que l'accés i ús del lloc web són lliures i voluntaris, i es realitzen sota la seva exclusiva responsabilitat.


Per tant, l'Usuari s'obliga a utilitzar la web de forma correcta i lícita, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal i la bona fe i l'ordre públic, abstenint-se d'utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament, els béns, drets i interessos de FRAMUN, dels seus proveïdors, de la resta d'usuaris o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de FRAMUN o de tercers, de manera que l'Usuari respondrà davant de FRAMUN o davant de tercers de qualsevol dany i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquestes obligacions.


Durant la utilització del lloc web per l'Usuari, quedaran també prohibides, de forma enunciativa però no limitativa, les següents accions, que podran ser modificades:

 • • La utilització de virus informàtics o qualsevol arxiu o programa dissenyat per interrompre, danyar, o limitar el funcionament de la web, de qualsevol dels serveis o xarxes de FRAMUN, de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions, o danyar o obtenir accés no autoritzat a les dades o altra informació de FRAMUN o de qualsevol tercer.
 • • Suplantar identitats, interferir o interrompre el servei, els servidors o les xarxes connectades als serveis o incomplir qualsevol dels requisits o regulacions de xarxes connectades als serveis.
 • • Utilitzar identitats falses i suplantar la identitat d'altres en la utilització del web o de qualsevol dels seus serveis, així com la utilització de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.
 • • Falsificar o alterar qualsevol informació de FRAMUN.
 • • Introduir, emmagatzemar o difondre, a la web o des d'aquesta, qualsevol informació contrària a la llei, les normes, els costums i l'ordre públic, així com qualsevol material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia o religió, o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i , en general, la normativa vigent.
 • • Realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del web i utilitzar els continguts i la informació per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, o recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 • • Col·laborar amb un tercer per realitzar qualsevol de les conductes descrites.

4.2 En relació amb els continguts i la propietat intel·lectual i industrial, a part de les manifestades en el corresponent apartat, les següents:

 • • No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, el lloc web de FRAMUN ni cap dels seus continguts, si no és mitjançant autorització expressa i per escrit de FRAMUN.
 • • No suprimir, eludir o manipular el FRAMUN i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol dels mecanismes d'informació que puguin contenir els Continguts.
 • • No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d'aquesta pàgina web.
 • • Es considerarà còpia no autoritzada qualsevol reproducció parcial o total del codi font de la pàgina web en qualsevol suport.
 • • Estarà prohibit també reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o la seva posada a disposició de tercers, quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'Usuari o d'un tercer.
 • • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web cap contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut del qual no tingui, de conformitat amb la llei, el dret a posar a disposició de tercers.
 • • No col·laborar amb un tercer per realitzar qualsevol de les conductes descrites.

5. Exclusió de responsabilitat

FRAMUN en cap cas serà responsable de les circumstàncies que a continuació es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que es puguin derivar.

 • FRAMUN no assumeix cap responsabilitat pel retard, esborrat, lliurament errònia o fallada en desar comunicacions d'Usuaris o configuracions personals.
 • FRAMUN tampoc es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al lloc web, ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Lloc Web.
 • FRAMUN es reserva el dret a negar-se a proporcionar el servei a qualsevol persona per qualsevol motiu i / o a interrompre el servei en la seva totalitat o en part en qualsevol moment, amb o sense preavís.
 • • La utilització del lloc web s està subjecta a tota la normativa aplicable i l'Usuari serà l'únic responsable del contingut de les seves comunicacions a través del lloc web.
 • • L'accés al lloc web no implica l'obligació per part de FRAMUN de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
 • FRAMUN no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del lloc web.
 • FRAMUN no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar de l'accés o ús dels continguts o del lloc web.

FRAMUN no serà responsable tampoc de:

 • • Els possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics.
 • • L'ús per part de tercers d'elements propietat de FRAMUN que confonguin la seva personalitat.
 • • Les infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers.
 • • Els incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris del lloc web de FRAMUN.
 • • La manca de funcionament del web, o d'algun dels seus serveis per causes alienes a FRAMUN.
 • • Les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.
 • • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes del present Avís Legal, o a la bona fe i l'ordre públic, del lloc web o els seus continguts, per part dels Usuaris.
 • • Els danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que siguin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions, fallades informàtics o altres sistemes electrònics que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web, durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

En referència als continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web, ens remetem al que estableix l'apartat 3 del present Avís Legal referent als Hiperenllaços i/o Enllaços

6. Consultes, reclamacions i comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l'Usuari pot dirigir-se a FRAMUN a través dels canals de comunicació actuals o futurs
• Titular: FRAMUN
• Direcció: Ctra. de Vic km.2'6, Apdo. 11, 08243 MANRESA (Barcelona)
• Correu electrònic: framun@framun.com
• Contacte: Tel 93 873 51 42 - Fax 93 874 15 59


Els referits canals de comunicació també seran vàlids perquè qualsevol Usuari que tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral es posi en contacte amb FRAMUN i l'hi comuniqui.


D'altra banda, la recepció per part de FRAMUN de qualsevol comunicació no suposarà, segons el que disposa la Llei 34/2002, el coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats per l'Usuari com a comunicant.

7. Legislació i jurisdicció competent

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació nacional vigent en cada moment per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb el present Avís Legal o la relació entre les mateixes.


En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, si escau, coneixeran l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, però en el cas que l'Usuari tingui el domicili fora d'Espanya, ambdues parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als jutjats i tribunals de Manresa.